Wydrukuj tę stronę

Współpraca

I Kongres Muzealników Polskich:

Największym wydarzeniem organizowanym obecnie przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest I Kongres Muzealników Polskich. Jego inicjatorem jest SMP, natomiast organizatorami ze strony organizacji społecznych oprócz SMP jeszcze Polski Komitet Naukowy ICOM oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, zaś ze strony instytucjonalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zaś stroną logistyczno-organizacyjną zajmuje się Narodowe Centrum Kultury.

 

Polski Komitet Narodowy ICOM - prowadzimy stałą współpracę na podstawie umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2013 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - prowadzimy współpracę przy licznych projektach w tym przy organizacji I Kongresu Muzealników Polskich.

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce - prowadzimy współpracę przy organizacji I KMP a także w sprawach bieżących.

 

Nasze patronaty:

Targi Dziedzictwo

Katowickie Targi Książki

Targi Książki Hisotrycznej

Targi Sacroexpo