Wydrukuj tę stronę

PREZYDIUM ZARZĄDU

Wiceprezes - Wojciech Borkowski (Oddział Mazowiecki)
Wiceprezes - Bogdan Kaczmar (Oddział Podlaski)
Sekretarz Generalny - Jacek Górski (Oddział Małopolski)
Zastępca Sekretarza - Urszula Zajączkowska (Oddział Opolski)
Skarbnik - Zdzisława Chojnacka (Oddział Małopolski)
Zastępca Skarbnika - Lucjan Buchalik (Oddział Śląski)
Członek Prezydium - Agata Bojanowska (Oddział Dolnośląski)
Członek Prezydium - Marcin Zdanowski (Oddział Kujawsko-Pomorski)