kwiecień 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

środa, 15 listopad 2017 15:24

100-lecie niepodległości - program SMP

Przedstawiamy założenia udziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości wypracowane przez Zarząd Główny w związku z powołaniem Prezesa Michała Niezabitowskiego jako przedstawiciela SMP do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przy Prezydencie RP.

 

ZAŁOŻENIA OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich zebrany na zjeździe w Parku Etnograficznym w Kłóbce w dniu 26 października 2017 roku, wobec zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że:

1. Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości jest najwłaściwszym dla integracji społeczeństwa polskiego wokół uniwersalnych wartości, jakimi są wolność, niezawisłość i niepodległość. 

2. Udział środowiska muzealnego reprezentowanego przez SMP w obchodach podniosłej rocznicy odzyskania niepodległości jest kluczowy.  Zaproszenie naszego stowarzyszenia do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi dla nas szczególne wyróżnienie i wyzwanie.

3. Pamięć pokoleń polskich muzealników, których troska o dziedzictwo Rzeczypospolitej chroniła naszą tożsamość i przeciwdziałała wynarodowieniu, jest naszą powinnością, dlatego też w sposób szczególny powinna zostać wyrażona w czasie rocznicowych obchodów.

W związku z powyższym ZG SMP podejmie:

• Inicjatywę zrealizowania pomnikowego wydawnictwa pod roboczym tytułem „Klejnoty wolności”, które będzie prezentacją najważniejszych polskich muzealiów obrazujących i dokumentujących polski wysiłek niepodległościowy. Przedmiotowe wydawnictwo będzie zaczynem dla zrealizowania planszowej wystawy przewidzianej do prezentacji w polskich miastach w okresie rocznicowym. Będzie ono zarazem zaczynem do prezentacji wybranych klejnotów wolności w salach Pałacu Prezydenckiego.

• Wszelkie starania, aby propagować informacje o inicjatywach rocznicowych prowadzonych w polskich muzeach poprzez dostępne kanały komunikacyjne. 

• Inicjatywę zrealizowania ogólnopolskiej konferencji pod roboczym tytułem „Wolność w muzeum”. Celem konferencji będzie ocena dorobku działalności polskich muzealników w dziele odzyskania niepodległości oraz podjęcie namysłu nad zobowiązaniami współczesnych muzealników wobec wychowywania społeczeństwa polskiego do świadomego przeżywania wolności. Zamiarem ZG SMP jest zorganizowanie tej konferencji jesienią 2019 roku w Krakowie.

• Wysiłki dla skoordynowania realizacji regionalnych inicjatyw rocznicowych prowadzonych przez oddziały SMP.

Żywimy najgłębsze przekonanie, że dla wolnego i szczęśliwego bytu państwa polskiego potrzebne są silne i kompetentne muzea. W związku z tym ZG SMP oczekuje, że państwo polskie poprzez swoje władze wykonawcze i ustawodawcze podejmie starania o wprowadzenie w życie inicjatyw legislacyjnych podjętych w kwietniu 2015 roku przez delegatów I Kongresu Muzealników Polskich. Celem tych inicjatyw jest nadanie odpowiedniej rangi oraz przyznanie nowoczesnych narzędzi polskim muzeom. Narzędzia te pozwolą na skuteczne zarządzanie dziedzictwem jako zasobem rozwojowym oraz na wypełnianie przez muzea misji społecznej we wspólnej Europie.